Loading...
 

Uluslararası Paylaşımlı Ebeveynlik Konferansı 2014

:
:

Tüm katılımcılara teşekkürler. Sizleri önümüzdeki yılda da aramızda görmekten mutluluk duyarız.


: IMG 3475 Cut
:


Konferans Sonuç Bildirgesi- Bonn, 11 Temmuz 2014


Birinci Uluslararası Ortak Ebeveynlik Konferansımızın son oturumunda, Prof. Dr. jur. Hildegund Sünderhauf (Bilimsel Komite Başkanı) ve Prof. Edward Kruk (ICSP Başkanı) müzakere edilmek ve Mutabakat Metni olarak benimsenmek üzere aşağıda yer alan önermeleri ortaya koymuşlardır:

Konseyimizin temel amacının, ebeveynleri ayrı yaşayan çocukların ihtiyaçları ve hakları meselesine kanıta dayalı yaklaşımlar geliştirmek olduğunu hatırlayacak olursak, birinci konferansımızın temasını “Deneysel Bulgular ve Sosyolojik – Hukuki Uygulamalar Arasındaki Açıklığın Giderilmesi” olarak belirledik. Bu konferans, konuya ilgi duyan ve alanında uzman akademisyenleri, sahadaki uygulayıcıları ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerini ilk kez biraraya getirdi. Çok kapsamlı konuların yanı sıra ortak ebeveynlik üzerine çeşitli yaklaşımlar ele alındı ve görüşüldü. Konferansın sonunda, konferans süresince müzakere ettiğimiz bir dizi önem arzeden meseleler üzerine, nasıl bir fikir birliğinin ortaya çıktığına dair bir saptama yapma ihtiyacı belirmiştir.

: IMG 3622
:


Aşağıda yer alan 6 temel alanda fikir birliğine varıldı:

1. Ortak ebeveynlik pratikte de uygulanabilir bir boşanma-sonrası düzenlemedir

Hakimin takdir hakkının tezahürü olarak belirlenmiş ‘çocuğun yüksek yararı’ standardının boşanan ailelerin çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamayacağı üzerine fikir birliğine varılmıştır. Aynı şekilde, sosyolojik ve hukuki kanıtların ışığında, hakim tarafından çocuğun tek-ebeveynin velayeti altında ve tek-ikamette mukim olmasının da, çocuğun temel fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarına zarar verdiği üzerine fikir birliğine varılmıştır.
Ortak ebeveynlik modelinin, yoğun çekişmeli-çatışmalı aileler için dahi geçerli, çocuğun gelişimi ve sağlığı (esenliği) bakımından en iyi seçeneği sunan ve hayatın gerçekleriyle örtüşen bir boşanma sonrası uygulaması olduğu üzerine fikir birliği mevcuttur.

Çocuğun sağlığı için olumlu sonuçların elde edilmesi açısından ihtiyaç duyulan süre, her bir ebeveynin çocukla birlikte geçirdiği zamanın, toplam sürenin ‘en az’ üçte-biri oranında olmasından, eşit (% 50 - %50) ebeveynlik süresine kadar, şartlara göre değişebilir. Hem hafta içi (çalışma günleri) hem hafta sonu (tatil günleri) bu ortak ebeveynlik süresinin kapsamındadır.

2. Ortak ebeveynlik her iki tanımı da içermektedir: ortak ebeveyn salahiyeti (velayet) ve ortak ebeynlik sorumluluğu

Ortak ebeveynlik modelinin her iki tanımı da içermektediğine dair fikir birliği mevcuttur: ortak ebeveyn salahiyeti, yani velayet -çocuk için kritik olan kararları alma yetkisi- ve ortak ebeynlik sorumluluğu, yani çocukların gelişim aşamasına uygun günlük bakım ve eğitimi ile refahını ilgilendiren konularda, annenin ve babanın (boşanma sonrasında da) ortak olarak görevlendirilmesi. Böylelikle, “ortak ebeveynlik” tanımı, sorumlulukların paylaşılması varsayımı ve anne ve babası gerek birarada gerekse ayrı yaşayan çocukların yetiştirme haklarının paylaşılmasının önkabulü şeklinde yapılır.

3. İç aile hukuku, ortak ebeveynlik hakkında asgari amir hükümler içermelidir

İç aile hukuku, ebeveynlerden biri karşı çıksa dahi, ortak ebeveynlik hakkında asgari amir hükümler içermesi gerektiğine dair fikir birliğine varılmıştır. Çocukların her iki ebeveyni tarafından büyütülmesi olarak ta adlandırılan ortak evebeynliğin, pek çok ülkenin anayasal hakları ve uluslararası insan hakları ile aynı doğrultuda olduğu hususunda fikir birliğine varılmıştır.

4. Boşanma sonrası ebeveynlik haklarının yasal olarak belirlenmesinde yön verici ilkeler

Aşağıdaki ilkelerin boşanma sonrası ebeveynlik haklarının yasal olarak belirlenmesinde kılavuz olarak kullanılması hususunda fikir birliğine varılmıştır:
(1) paylaşımlı (ortak) ebeveynlik boşanan aile çocuklarının çoğunluğunun yüksek yararı gözetildiğinde en elverişli koşulları sağladığı en ideal düzenlemedir.

(2) ebeveyn serbestisi ve hür iradesi.

(3) çocuğun yüksek yararının belirlenmesinde hakimin takdir yetkisinin sınırlandırılması.

5. Yukarıda bahsi geçen tüm hususlar tüm çocuk ve aileler için geçerlidir

Yukarıda ele alınan detayların yoğun çatışmalı aileler dahil, tüm çocuk ve aileleri kapsadığı, fakat muteber kanıtlarla ispatlanmış aile içi şiddet ve çocuk istismarının bu düzenlemelerin dışında kaldığı üzerine fikir birliğine varılmıştır.
Paylaşımlı ebeveynlik üzerine yapılacak müteakip bilimsel çalışmaların, velayet sahibinin veya çocuğun sürekli yaşadığı ortamdaebeveyne yabancılaştırma ve çocuğa kötü muamelenin her çeşidi dahil edilmek üzere, ‘velayet’ ve ‘aile içi şiddet’ konularının kesiştiği alanlarda öncelikli önem arzettiği üzerine fikir birliğine varılmıştır.

6. Kolay ulaşılabilir aile irtibat merkezleri

Fiziki konuşlandırılma ve coğrafi alandaki yaygınlık bakımından, başvuru koşulları ve değerlendirilip işleme konulması (bürokratik prosedürler) bakımından kolay ulaşılabilen ve çözüm-odaklı ve eşitlik temelinde faaliyet gösteren, aile uzlaştırıcılığı ve buna ilişkin destek sağlayan yan hizmetler, paylaşımlı (ortak) ebeveynlik hukuki varsayımının en önemli yapı taşıdır ve paylaşımlı ebeveynliğe dair yapılacak tüm düzenlemelerin ‘olmazsa olmazı’dır.
We wish all participants a good journey!

Status: 2014-07-08


Updated Conference Program

One week to go: a few places still available!

Status: 2014-07-02


Are you dealing with families affected by parental separation?

Register for the International Conference on Shared Parenting 2014:


Conference Details:

Updated Conference Program

When: 9-11 July 2014

Where: Bonn, Germany

What is it about: The interdisciplinary conference will gather delegates from across the world to discuss responses to the alarming increase in psycho-social and developmental problems among children whose parents are living apart.

Who will present: Under the theme “Bridging the Gap between Empirical Evidence and Socio-Legal Practice”, a wide range of international experts in the field of shared parenting – both from science and family professions – will present their research results and practical experience.

Confirmed plenary speakers:

  • Malin Bergström, PhD, Centre for Health Equity Studies (CHESS), Sweden
  • Dr. Chantal Clot-Grangeat, Docteure en psychologie clinique, ICSP Vice-President, France
  • Dr. Ned Holstein, Founder and Chairman of the Board of National Parents Organization (NPO), USA
  • Prof. Edward Kruk, MSW, PhD, University of British Columbia, ICSP President, Canada
  • Prof. Gérard Neyrand, Université Toulouse III Paul Sabatier, France
  • Anne Reiser, Attorney-at-law, Switzerland
  • Jürgen Rudolph, retired Family Judge, Author and Founder of “Cochem Practice”, Germany
  • Prof. Dr. Hildegund Sünderhauf, Lutheran University Nuremberg, Chair of Scientific Committee, Germany

Confirmed panel moderators:

  • Arnd Henze, TV Journalist, Berlin Studio, German Public Television ARD, Germany
  • Oliver Hunziker, President of the Swiss Association for Shared Parenting (GeCoBi), ICSP Vice-President, Switzerland

Who should attend: Research scientists, family professionals and representatives of civil society as well as policy-makers and journalists interested in the feasibility of shared parenting as a viable and beneficial solution for children.

Which disciplines are covered: Psychology, social work, sociology, demography, law.

Which languages are spoken: The conference language is English, simultaneous translation will be provided in English, French and German.Deadline for early-bird registration extended to 14 June 2014!

Status: 2014-06-03
Registration for the conference is now open!

Status: 2014-05-16


Programme Registration


Please forward this information to relevant contacts in your network.


Dear Madam, dear Sir,

Register now for the International Conference on Shared Parenting 2014 to obtain the early-bird rate of €190 (instead of the standard rate of €235)! The deadline for the early-bird rate is 30 May 2014 (places are limited).

Jointly chaired by the President of the newly established International Council on Shared Parenting (ICSP), Prof. Edward Kruk, MSW, PhD, University of British Columbia, Canada, and the Chair of the Scientific Committee of the conference, Prof. Dr. jur. Hildegund Sünderhauf, Lutheran University Nuremberg, Germany, the International Conference on Shared Parenting 2014 is a landmark event on shared parenting which is supported notably by the German Federal Ministry of Family (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend/BMFSFJ) and Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), a major German research funding organization.

The interdisciplinary conference will gather delegates from across the world at the “Wissenschaftszentrum Bonn” on 9-11 July 2014 to discuss responses to the alarming increase in psycho-social and developmental problems among children whose parents are living apart. Under the theme “Bridging the Gap between Empirical Evidence and Socio-Legal Practice”, a wide range of international experts in the field of shared parenting – both from science and family professions – will present their research results and practical experience. The conference language is English, simultaneous translation will be provided in English, French and German.

The advanced conference program and all further information about the conference are available at the conference website.

The International Council on Shared Parenting (ICSP) was founded on 22 February 2014 in Bonn, Germany, by leading research scientists, family professionals and representatives of civil society from 11 countries as a non-profit organization focusing on the feasibility of shared parenting as a viable and beneficial solution for children. The purpose of the association is first, the dissemination and advancement of scientific knowledge on the needs and rights (“best interests”) of children whose parents are living apart, and second, to formulate evidence-based recommendations about the legal, judicial and practical implementation of shared parenting.

Looking forward to welcoming you in Bonn in July.

Best regards,

Angela Hoffmeyer
Secretary General
International Council on Shared Parenting (ICSP)
Stiftsgasse 6, 53111 Bonn, Germany
Phone: +49-170-800 46 15
E-Mail: angela.hoffmeyer@twohomes.org
Website: www.twohomes.orgSecond Announcement

Pre-register now!

Status: 2014-04-19


Pre-register now to guarantee your place in the International Conference on Shared Parenting 2014!

Pre-registration (“Expression of Interest”) will be open until 29 April 2014. As a pre-registered participant you will obtain preferred access to the early-bird rate of €190 instead of the standard rate of €235 (places are limited).

The International Conference on Shared Parenting 2014 will gather delegates from across the world at the “Wissenschaftszentrum Bonn” on 9-11 July 2014 to discuss responses to the alarming increase in psycho-social and developmental problems among children whose parents are living apart. Experts in the field of shared parenting – both from science and family professions – are invited to present their research results and practical experience at the interdisciplinary conference under the theme “Bridging the Gap between Empirical Evidence and Socio-Legal Practice”. The conference language is English, simultaneous translation will be provided in English, French and German.

Call for Papers: Contribute to the conference program by submitting an abstract before the extended deadline of 29 April 2014.

Confirmed conference speakers may potentially obtain partial reimbursement of their travel expenses.

All information about the conference can be found on the conference website (on which you are currently) that is continuously updated according to progress on the conference program and logistics.First Announcement

Call for Papers and Call for Expressions of Interest

Status: 2014-03-24


The International Conference on Shared Parenting 2014 will gather delegates from across the world at the “Wissenschaftszentrum Bonn” on 9-11 July 2014 to discuss responses to the alarming increase in psycho-social and developmental problems among children whose parents are living apart. The event will be jointly chaired by the President of the newly established International Council on Shared Parenting (ICSP), Prof. Edward Kruk, MSW, PhD, University of British Columbia, Canada, and the Chair of the Scientific Committee of the conference, Prof. Dr. jur. Hildegund Sünderhauf, Lutheran University Nuremberg, Germany.

Experts in the field of shared parenting – both from science and family professions – are invited to present their research results and practical experience at the interdisciplinary conference under the theme “Bridging the Gap between Empirical Evidence and Socio-Legal Practice”. The conference language is English, simultaneous translation will be provided in English, French and German.

The International Council on Shared Parenting (ICSP) was founded on 22 February 2014 in Bonn, Germany, by leading research scientists, family professionals and representatives of civil society from 11 countries as a non-profit organization focusing on the feasibility of shared parenting as a viable and beneficial solution for children. The purpose of the association is first, the dissemination and advancement of scientific knowledge on the needs and rights (“best interests”) of children whose parents are living apart, and second, to formulate evidence-based recommendations about the legal, judicial and practical implementation of shared parenting.

International Conference On Shared Parenting 2014 Announcement EN 2014 03 24

Switch Language